विभाग - जन्म दगड

जन्म दगड

डिसेंबर जन्म दगड

जसजसे दिवस जातात आणि महिने बदलत जातात, तसतसे तुमचे ज्योतिषशास्त्रीय स्थान एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जाते. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक राशीच्या चिन्हाशी संबंधित एक वेगळे रत्न असते. खरं तर, प्रत्येक महिन्याला जन्म दगड देखील दिला जातो, ज्यापैकी काही संबंधित चिन्ह ओव्हरलॅप करतात, तर काही निवडण्यासाठी विविध प्रकार देतात. आणखी दगड नाहीत...